علاقه مندی (0)
0
مشاوره و پشتیبانی
0912-726-60-37
0
قیمت محصولات آپدیت می باشد /
شنبه ، ۲۳ تیر ۱۴۰۳

داکیومنت طراحي کنترل کننده مد لغزشي فازی با ضريب تلاش کنترلي بهينه عصبي و رويتگر کالمن غير خطي برای سيستم تعليق شنامر و مغناطيسي ( پایان نامه پروژه دانشجویی برق و الکترونیک )+ کتاب آموزشی پروژه برق و الکترونیک

شرایط ارسال : دانلود از منوی کاربری
موجود در انبار
تحقیقات الکترونیک ایتاپ
قیمت برای شما: 900,000 تومان

مشخصات محصول انتخابی شما

  • حمل و نقل ایمن
  • گارانتی محصولات
  • مشاوره و پشتیبانی آنلاین
  • درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی
  • تلگرام ، واتساپ ، 09127266037

معرفی اجمالی محصول

 
داکیومنت طراحي کنترل کننده مد لغزشي فازی با ضريب تلاش کنترلي بهينه عصبي و رويتگر کالمن غير خطي برای سيستم تعليق شنامر و مغناطيسي
 
 
چکیده
دراين پايان نامه هدف پايدار سازی سيستم تعليق شناور مغناطيسي با توجه با محدوديت های فيزيکي موجودبا كمک روش طراحي كنترل كننده مدلغزشي فازی با استفاده از ضريب بهره تلاش كنترلي عصبي و رويتگر كالمن غير خطي، مي باشد. جهت كنترل شناور مغناطيسي در هر نقطه ای از فاصله هوايي، ازكنترل كننده مد لغزشي فازی استفاده شده است. از آنجايي كه ساختار كنترلر مد لغزشي يکي از مقاوم ترين، ساده ترين ودقيق ترين روش های كنترلي مي باشد، اين روش كنترلي به نامعيني هايي كه در سيستم وجود دارد مقاوم بوده و از تاثير اين نامعيني ها بر روی سيستم جلوگيری مي كند. اما بزرگترين نقص كاربردی اين روش كنترلي، پديده لرزش سيگنال )چترينگ( مي باشد. كه به دليل وجود تابع علامت در كنترل كننده رخ ميدهد.به منظور كاهش پديده لرزش سيگنال و كاهش خطای رديابي از تركيب كنترل فازی و مد لغزشي استفاده مي شود و همچنين به منظور دستيابي به حداقل نيروی تلاش كنترلي اعمال شده به سيستم از ضريب تلاش كنترلي بهينه با كمک آموزش شبکه عصبي استفاده شده است. روش كنترلي در نظر گرفته شده با توجه حفظ مزيت اصل روش استاندارد )مقاوم بودن(، پديده لرزش سيگنال و مقدار خطای موجود در سيستم و نيروی تلاش كنترلي لازم جهت حفظ تعادل در سيستم را نيز حداقل مي رساند. با توجه به نکات ذكر شده به دليل عدم توانايي) عدم دسترسي و گران بودن سنسور ها ( در اندازه گيری تمام پارامترهای سيستم و دستيابي به مقدار اندازه گيری شده آن ها به منظور طراحي كنترل كننده از رويت گر كالمن به منظور تخمين نسبتا دقيق پارامتر های سيستم استفاده شده است. دراين پايان نامه هدف طراحي كنترل كننده مد لغزشي-فازی با بهره تلاش كنترلي عصبي با رويت گر كالمن غير خطي و پياده سازی ان بر روی سيستم شناور مغناطيسي درمحيطمتلب و ساخت نمونه كوچک آزمايشگاهي مي باشد كه نتايج بسيارخوبي را در خصوص كنترل موقعيت شناور مغناطيسي فراهم كرده است. 
 
مقدمه
هنگامي كه دوجسم دارای خاصيت مغناطيسي در كنار هم قرار داده شوند، آنها يا به سمت هم جذب ميشوند و يا اينکه از هم دور مي شوند. ميزان قدرت جذب و يا دفع دو جسم مغناطيسي به اندازه و شدت نيروی الکترومغناطيسي موجود در بين آنها بستگي دارد. در سال 1842 ميلادی، ساموئل ارنشا انحراف اشياء مغناطيسي را در نظريه های خود تشريح كرد. او در نظريه خود بيان كرد كه هيچ گاه نمي توان يک آهنربا را بالا يا پايين يک آهنربای ديگر به صورت معلق و ثابت نگه داشت. حتي تركيب آهنرباها نيز نمي توانند بر اين مشکل غلبه پيداكنند. با اين حال با در اختيار داشتن يک مدار كنترلي فعال و موثر مي تواند با تنظيم سريع قدرت مغناطيسي بر اين مشکل غلبه كرد] 1 [. يکي از روش های موثر به منظور معلق نگه داشتن جسم فلزی در فضا بدون اتصال فيزيکي، استفاده از نيروی دافعه يا جاذبه ی بين قطب های مغناطيسي مي باشد. مطابق قانون نيوتون اگر نيروی الکترومغناطيسي بتواند بر وزن جسم غلبه پيداكند، آن جسم در فضا به صورت معلق مي تواند قرار بگيرد، كه اين پديده را تعليق مغناطيسي مي نامند. تعليق مغناطيسي به دليل عدم نياز به هرگونه ارتباط فيزيکي با جسم معلق كارايي بهتری نسبت به تعليق مکانيکي دارد. زيرا در تعليق مغناطيسي جسم تنها با اصطحکاک هوا روبرو مي باشد كه در بسياری از كاربردهای عملي با توجه به ناچيز بودن اصطحکاک هوا از آن صرف نظر مي شود. البته مي توان گفت يکي از معايب تعليق مغناطيسي محدود بودن جنس جسم معلق به فلز يا جسم مغناطيسي و نياز به استفاده از واسطه ی فلزی جهت معلق نگه داشتن اجسام غيرفلزی مي باشد. در حاليکه در تعليق مکانيکي دارای چنين محدوديتي نمي باشد. در يک سيستم تعليق مغناطيسي يک شئ مي تواند بدون تماس مکانيکي در فضا به صورت شناور قرار بگيرد. سيستم های تعليق مغناطيسي در زمينه های كاربردی زيادی مورد بحث و استفاده قرارداده مي شوند، به عنوان نمونه به كارگيری در علوم زيست محيطي )توربين های بادی(، تاسيسات ساختماني و صنعتي )فن، ياتاقان، پمپ، كمپرسور، چيلر و... (، حمل و نقل )قطار مغناطيسي، شخصي ، و ...(، هوا فضا و تسليحات نظامي )اسلحه، موشک، ارسال انسان به فضا، آماده سازی فضانوردان برای تحمل بي وزني و.... (، هسته ای )راكتورهای هسته ای در بخش سانتريفيوژ( و صدها موارد ديگر از جمله كاربرد های تعليق مغناطيسي به شمار مي رود.] 2 - 3 .] يکي از نکات مهم مشترک در اين كاربردها را مي توان، معلق نگاه داشتن و به حركت در آودن جسم مورد نظر بدون داشتن كوچکترين تماس با تکيه گاه و محيط پيرامون و در نتيجه عدم سايش و اصطکاک و به دنبال آن افزايش سرعت،راندمان و عمر مفيد سيستم و نيز كاهش هزينه های تعمير و نگهداری دانست. تکنولوژی شناوری مغناطيسي به عنوان يک تکنولوژی پيشرفته و كارآمد در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. چنين سيستم هايي با توجه به در اختيار داشتن عملکرد غير خطي، سيستم ايده آل با ويژگي های خاص به منظور اجرا و اعمال كننرل كننده های موثر مختلف مي باشد] 4 .
نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

  • فرمت فایل pdf

لیست نظرات

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

امتیاز:

محصولات مرتبط